+Tahan.
-Tak tahu.
+Dahan.
-Tak tahu.
+Bahan.
-Tak tahu.
+Tuhan.
-Tak Tahu.
+Semua tak tahu… Wuhan?
-Tahu!!! Corona virus, Convid-19!!!

Oleh:

-IRWAN ABU BAKAR
Kuala Lumpur, 27.03.2020.

TAMAT.