Oleh:

Noorhamy.
Tutong, Brunei Drs.
28.03.2020 2:09 AM

TAMAT.