Oleh:

Awang Suip bin Abdul Wahab.
nurFik Brunei.
1.01.2020.

TAMAT.