Deklamasi Oleh:

Muhammad Rois Rinaldi.
Indonesia.
2020.
(Puisi: Irwan Abu Bakar, Malaysia).

TAMAT.