Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Batu Kawan, Pulau Pinang.
23.01.2020.

TAMAT.