Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
5.01.2020.

TAMAT.