Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
29.12.2019.

TAMAT.