Masjid Raya Al-Osmani.

Sumbangan:

Muhammad Iqbal Alfahri.
Medan, Indonesia.
Januari 2020.

TAMAT.