Oleh:

Ibnu Din Assingkiri
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.
1.01.2020.

TAMAT.