Oleh:

Ahkarim.
Jogjakarta, Indonesia.

19.12.2019.
Terima kasih kepada sdr Hasimah Harun yang meng-YouTube-kan video ini.

TAMAT.