Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Batu Kawan, Pulau Pinang.
30.08.2019.

TAMAT.