Sajak: “Potret Sebenar Seorang Penyair”

Oleh:

Sajak: Matahati.
Deklamasi:

Hasimah Harun.
Kuala Lumpur, 1.11.2019.

TAMAT.