Sajak: “Potret Sebenar Seorang Penyair” oleh: Matahati.
Deklamasi oleh:

Hasimah Harun.
Kuala Lumpur, 1.11.2019.

TAMAT.