Padi hasilkan nasi
tentukan kita
hidup atau mati.

Musnah padi
kebuluran kita.

Ulat lipat daun ke-1
rosakkan 11,000 hektar
ulat batang ke-2
8,000
bena perang ke-3
2,000
kesing ke-4.
hampir 2,000.

23,000 hektar padi
musnah.

Mari kita kejar
elak kita lapar.

Oleh:

Irwan Abu Bakar
Kuala Lumpur, 12.09.2019.

TAMAT.