Oleh:

Ahkarim.
Kuala Nerang, Kedah, 28.09.2019.

TAMAT.