PUISI OLEH NIMOIZ T.Y

Deklamasi/Video oleh:
Hasimah Harun (Facebook: Kuntom Embong)
Kuala Lumpur, 2019