Deklamasi/Video oleh:

KARYA: Puisi oleh Nimoiz T.Y.
DEKLAMASI: Hasimah Harun (Facebook: Kuntom Embong).
Kuala Lumpur, 2019
.

TAMAT.