Tangkas
bertengkolok pipit sembah
keris kayu terselit di pinggang
mengajar Tuah Tuah cilik
erti istilah lucah
sebelum lahir Parameswara
sebelum Islam tiba
sebelum Melayu beragama.

Oleh:

ahkarim,
as-syajarah, 15/06/19

TAMAT.