TUAH TUAH KECIL- II

Tangkas
bertengkolok pipit sembah
keris kayu terselit di pinggang
mengajar Tuah Tuah cilik
erti istilah lucah
sebelum lahir Parameswara
sebelum Islam tiba
sebelum Melayu beragama.

ahkarim, as-syajarah
15/06/19