Oleh:

Ibni Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
23.05.2020.

TAMAT.