Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
23.05.2019.

TAMAT.