Dalam kesesakan trafik
hati berdebar, kaki terketar
jasad berengsot, emosi ribut
dan otak berkisar
melihat nombor kereta di hadapan: 9992
9×3+2, jumlahnya 29
oh, 9+9+2, bukankah 20?
patutlah jumlahnya 29!
dan bezanya 9-9-9-2, jadi negatif 11
hasil darabnya 9×9=81
81×9=729
729×2=1458, itu total hasil darab
hasil bahaginya tidaklah susah
9 bahagi 9 = 1
1 bahagi 9 = 1/9
1/9 bahagi 2, 1/18 jawabnya.

Oh, apa pula persamaan matematiknya, ada ke?
ya, ada: 9+9=9×2.

Kereta di hadapan terus berjalan
perlahan.

Oleh:

-IRWAN ABU BAKAR.
Kuala Lumpur, 23.04.2019.

TAMAT.