Oleh:

Ibnu Din Asingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
23.04.2019.

TAMAT.