Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.

TAMAT.