Oleh:

Pengiran Haji Shamsu PHK.
Brunei Darussalam.

TAMAT.