Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
20.04.2019.

TAMAT.