Oleh:

Pengiran Haji Shamsu PHK
Brunei Darussalam, 3.04.2019.