Oleh:

Pengiran Haji Shamsu PHK.
Brunei Darussalam, 3.04.2019.

TAMAT.