Antologi GAKSA 2019 (tambahan).

Volum 11: “Darah Bersimbah di Christchurch”.

Terbuka kepada semua.
Tarikh tutup: 1.04.2019.

E-melkan puisi anda ke: GaksaAsean@gmail.com.

Seorang 1 hingga 3 puisi.

Ikhlas dari:

Admin.
Kuala Lumpur, 22.03.2019.

TAMAT.